สอบใบขับขี่2565 DrivingLicence APK Download – for Gostar Company Limited

live crickettv

สอบใบขับขี่2565 DrivingLicence APK is a free app listed in Education Apps. It is very easy to install สอบใบขับขี่2565 Dr

*** New!! ข้อมูลการสอบใบขับขี่ 2565 ***

รวบรวมขั้นตอนการสอบใบขับขี่รูปแบบใหม่อย่างครบวงจร
– พื้นฐานการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
– เอกสารที่ใช้ในการสอบ
– ระเบียบการสอบ
– แนวข้อสอบ กฎหมายจราจร เครื่องหมายจราจร มารยาทการใช้รถใช้ถนน กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ
– เทคนิคการสอบอย่างไรให้ผ่าน (Tips&Tricks)
– คลิปวิดีโอท่าสอบปฏิบัติ
– การเลือกสถานที่สอบ
– สามารถจองคิวใบขับขี่ผ่านแอพได้
– ฝึกทำข้อสอบ ทั้งแบบทำเป็นชุดและแบบตะลุย 50 ข้อ
– รอบรู้ใบขับขี่ (ความรู้หลังจากได้รับใบขับขี่ อาทิ กฎหมายเมาแล้วขับ อัตราค่าปรับ การต่ออายุใบขับขี่ ฯลฯ)
– ระบบ Ranking ที่จะบอกว่าคุณพร้อมที่จะไปสอบหรือยัง
– ข้อมูลอัพเดทตลอดเวลา

Download APK(v5.3)

This article comes from the Internet and does not representcricket live appPosition, please indicate the source for reprinting:https://www.wdcusick.com/3630/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%882565-drivinglicence-apk-download-for-gostar-company-limited/

real cricket™ 20